ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Οι παρακάτω όροι χρήσης και λειτουργίας έχουν εφαρμογή στο ιστολόγιο με τίτλο “ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ”: https://dikografia.wordpress.com  (στο εξής «ιστοχώρος» ή «δικτυακός τόπος»).

Ο κάθε επισκέπτης – χρήστης  τού ιστοχώρου, αυτομάτως, επισκεπτόμενος – χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, τεκμαίρεται αμάχητα, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και συγκατατίθεται στους παρακάτω όρους και  συνθήκες χρήσης και λειτουργίας, που ισχύουν για το σύνολο τού περιεχομένου, τών σελίδων, τών κειμένων, τών σχεδίων, τών συμβόλων, τών σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων, τών γραφικών, τών εικόνων, τών φωτογραφιών, τών αρχείων και τών περιεχομένων αυτών, που περιλαμβάνονται στον εν λόγω ιστοχώρο, και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις παρακάτω δηλώσεις αποποίησης ευθύνης. Συνεπώς, οφείλει  να διαβάσει προσεκτικά αυτούς τους όρους, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση τών σελίδων και τών υπηρεσιών τού ιστοχώρου. Σε περίπτωση, που δεν συμφωνεί ή δεν τους αποδέχεται πλήρως, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση τού ιστοχώρου και τού περιεχομένου του. Ο επισκέπτης – χρήστης θα πρέπει να ελέγχει το περιεχόμενο τών όρων χρήσης και λειτουργίας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση τής χρήσης τού ιστοχώρου ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους τού επισκέπτη/χρήστη αποδοχή τών όρων αυτών.

1) Ο ιστοχώρος απευθύνεται σε ενήλικους πολίτες άνω τών 18 ετών και η ευθύνη  τής αξιολόγησης τών όσων παρουσιάζονται ανήκει στον επισκέπτη/χρήστη/αναγνώστη τών ιστοσελίδων τού ιστοχώρου μας.

2) Η χρήση τού ιστοχώρου οφείλει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο. Ο επισκέπτης – χρήστης τού ιστοχώρου οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις πράξεων, οι οποίες υπονομεύουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την ορθή λειτουργία και διαθεσιμότητα τού δικτυακού τόπου, ή παραβιάζουν το νόμο.

3) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός τών ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων – ρητή επισήμανση τής όποιας άλλης προέλευσης τού περιεχομένου), το σύνολο τού περιεχομένου αυτού τού ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) εικόνων,   φωτογραφιών και σχεδίων (όσων εικόνων,  φωτογραφιών και σχεδίων έχουν την ένδειξη – λεζάντα: «Ⓒ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ»),   σχεδιαγραμμάτων, γραφικών, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων τού εν λόγω δικτυακού τόπου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα τής «ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ» (https://dikografia.wordpress.com), τών ιδιοκτητών – διαχειριστών – συντελεστών της  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, σημάτων, κλπ. τού ελληνικού δικαίου, τού ευρωπαϊκού δικαίου και τών διεθνών συμβάσεων. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά  η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, τού περιεχομένου τού ιστοχώρου, χωρίς την προηγούμενη ρητή – έγγραφη άδεια – συναίνεση εκπροσώπου τής «ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ» (https://dikografia.wordpress.com) , τών ιδιοκτητών – διαχειριστών – συντελεστών της. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αναδημοσίευση χωρίς προηγούμενη άδεια, μόνο για μη εμπορική χρήση. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητες προϋποθέσεις τής οποιασδήποτε χρήσης, αποτελούν i) η μνεία – αναφορά τού αντίστοιχου δημιουργού – συγγραφέα – συντάκτη, καθώς και τής πηγής προελεύσεως: https://dikografia.wordpress.com, με ενεργό σύνδεσμο (link) παραπομπής – επιστροφής στον παρόντα δικτυακό τόπο και ii) η μη τροποποίηση – αλλαγή – διασκευή – αλλοίωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο τού έργου αυτού.

Τα λοιπά κείμενα, φωτογραφίες, μουσικά κομμάτια κλπ. προϊόντα ή υπηρεσίες που βρίσκονται ή αναφέρονται στον παρόντα ιστοχώρο και είτε αναγράφεται ο δημιουργός και/ή η πηγή τους (ρητή επισήμανση τής όποιας άλλης προέλευσης τού περιεχομένου) ή φέρουν τα σήματα τών αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, κλπ., αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη και τα σχετικά δικαιώματα.

4) ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Ο ιστοχώρος μας αποτελεί ένα χώρο ενημέρωσης – πληροφόρησης, αρθρογραφίας για θέματα νομικού – δικηγορικού ενδιαφέροντος (νομοθεσία, νομολογία, κλπ.), ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών, στα πλαίσια τής ελευθερίας τής πληροφόρησης και τής επιστημονικής ελευθερίας. Επιπλέον έχει το χαρακτήρα μιας ηλεκτρονικής αρχειοθήκης δημοσιεύσεων, που αφορούν τους δικηγόρους της χώρας και τη μαχόμενη δικηγορία.  Το περιεχόμενο τού παρόντος ιστολογίου θα αναδημοσιεύεται και στον κύριο ιστοχώρο τών Ενωμένων Αδέσμευτων Δικηγόρων (http://eadikigoroi.wordpress.com).

Στα πλαίσια αυτά, πέραν τής δυνατότητας τού σχολιασμού τών αναρτήσεων, μπορείτε να μας στέλνετε  άρθρα, ενδιαφέρουσες αποφάσεις, πληροφορίες και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό και χρήσιμο (με αναφορά τής πηγής ή τού συντάκτη – δημιουργού τού υλικού που μας στέλνετε), προκειμένου να τα αναρτήσουμε – δημοσιοποιήσουμε αυτοτελώς. Για επικοινωνία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, είτε απευθείας, τη φόρμα επικοινωνίας του ιστολογίου, είτε να μας αποστείλετε μήνυμα (με την υπόμνηση: Για το ιστολόγιο “ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ”) στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  enomenoi_adesmeutoi.dikigoroi@yahoo.gr.

Είναι, επομένως, ελεύθερη η, εκ μέρους τών χρηστών – επισκεπτών, ανάρτηση σχολιασμών – απόψεων με στόχο την προώθηση τού δημόσιου διαλόγου σε καθεστώς ελευθερίας και δημοκρατίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις – όροι είναι i) ο σεβασμός και η προστασία τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προσωπικότητας,  ii) η μη παραβίαση του νόμου και iii) τα σχόλια να είναι σχετικά με το θέμα τού κειμένου επί τού οποίου γίνονται. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η δημοσίευση – ανάρτηση σχολίων  και υλικού με υβριστικό – προσβλητικό και χυδαίο – άσεμνο περιεχόμενο ή οτιδήποτε άλλου θα μπορούσε να θεωρηθεί εκτός νόμου, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο, καθώς και σχολίων που είναι εκτός θέματος. Δικαιούμαστε αφενός να ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζουμε τη ανάρτησή του και αφετέρου, όταν υποπέσει στην αντίληψή μας, να το αφαιρέσουμε – διαγράψουμε χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Διευκρινίζεται, ότι η δυνατότητα ελεύθερης δημοσίευσης τών προσωπικών απόψεων, αντιλήψεων και τών πληροφοριών τών αναγνωστών – χρηστών και επισκεπτών τού ιστοχώρου μας, δεν σημαίνει, ότι οι διαχειριστές του, οι συντάκτες του και συντελεστέ – συνεργάτες του υιοθετούν ή συμμερίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο τών δημοσιεύσεων – αναρτήσεων  αυτών ή εγγυώνται για την ορθότητα, την αλήθεια – ακρίβειά του. Ως εκ τούτου, ουδόλως ευθύνονται για το περιεχόμενό τους. Μόνο τα κείμενα με τη ρητή αναφορά «Ενωμένοι Αδέσμευτοι Δικηγόροι», «Ε.Α.Δ.», «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ» ή «ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ» εκφράζουν τις απόψεις τους. Όλα τα υπόλοιπα κείμενα, που θα αναρτώνται, αποτελούν προσωπικές θέσεις τών συντακτών τους.

Οι χρήστες – επισκέπτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλουν ή διανέμουν μέσω τού δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να μας ενημερώσει χρησιμοποιώντας τον προαναφερθέντα τρόπο επικοινωνίας και το περιεχόμενο θα αποσυρθεί εντός εύλογου χρόνου.

Αν βλέπετε διαφημίσεις στον δικτυακό μας τόπο, αυτές έχουν τοποθετηθεί από την εταιρεία που διαχειρίζεται το  wordpress.com, που φιλοξενεί τον ιστοχώρο μας και όχι από εμάςΟ ιστότοπός μας ΔΕΝ έχει τον παραμικρό κερδοσκοπικό – εμπορικό σκοπό ή χαρακτήρα και ΔΕΝ λειτουργεί ως μέσο, αφενός, για τους πολίτες, ανεύρεσης δικηγόρων και αφετέρου, για τους δικηγόρους, ανεύρεσης πελατών.

Διευκρινίζεται δε, ότι, δεν παρέχονται μέσω τού ιστοχώρου μας νομικές – δικηγορικές συμβουλές κανενός είδους. Οι όποιες πληροφορίες, γνώμες, απόψεις και άρθρα, που περιλαμβάνει ο ιστοχώρος δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται από τους επισκέπτες – χρήστες ως τέτοιες. Οι παρεχόμενες πληροφορίες, ενημερώσεις και αναρτήσεις – άρθρα κάθε μορφής, παρέχονται εντελώς δωρεάν και είναι καθαρά ενημερωτικού και όχι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Ήτοι δεν αποτελούν  οποιουδήποτε είδους συμβουλές για συγκεκριμένη πορεία δράσης επί συγκεκριμένων περιπτώσεων-υποθέσεων.

Κανένα μέρος τού παρεχόμενου στους χρήστες – επισκέπτες περιεχομένου τού δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, προτροπή, οδηγία ή συμβουλή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια τών χρηστών – επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης τού παρόντος ιστοχώρου και τών ιδιοκτητών – διαχειριστών – συντελεστών του.

Ως εκ τούτου, η ενημέρωση – πληροφόρηση από αυτό τον ιστοχώρο χρησιμοποιείται με  πρωτοβουλία και με αποκλειστική ευθύνη τών χρηστών – επισκεπτών, καθώς αποτελείται από απλές και γενικές γνώμες, σκέψεις και πληροφορίες και όχι συμβουλές (π.χ. νομικές, κλπ). Αυτοί χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ιστοχώρου, έχουν και την ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές. 

5) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος (https://dikografia.wordpress.com) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτόν, να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα και επικαιρότητα και γενικά να είναι αξιόπιστα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη – επισκέπτη, από τη χρήση τού δικτυακού τόπου.

Σε κάθε περίπτωση (ακόμη και σε περίπτωση αμέλειας), ο παρών ιστοχώρος (https://dikografia.wordpress.com),  οι συντάκτες του, οι διαχειριστές του, οι συντελεστές – συνεργάτες και κάθε σχετιζόμενο πρόσωπο ή φορέας, δεν είναι υπεύθυνοι για:

α) Δεν φέρουμε την παραμικρή ευθύνη από τη χρησιμοποίηση των προαναφερόμενων (στην υπ’ αριθμ. 4 παράγραφο) άρθρων, σκέψεων, θέσεων, γνωμών, πληροφοριών, κλπ.

Γενικότερα δεν ευθυνόμαστε έναντι οιουδήποτε τρίτου για τη χρήση, που κάνει, και την εμπιστοσύνη, που δείχνει, στο περιεχόμενο και στις πληροφορίες του ιστοχώρου. Ιδιαίτερα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κακή, λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση τού περιεχομένου και τών πληροφοριών αυτού τού ιστοχώρου. Ο επισκέπτης – χρήστης τού παρόντος ιστοχώρου αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από τη χρήση τών σχετικών υπηρεσιών και τών παρεχόμενων πληροφοριών.

Οι επισκέπτες – χρήστες τού ιστοχώρου αυτομάτως με την επίσκεψη – χρήση τεκμαίρεται αμάχητα, ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα την παραπάνω προϋπόθεση – όρο, άνευ άλλης διατύπωσης.

β) Τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες τού δικτυακού τόπου παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση – συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη. Ήτοι αρνούμαστε όλες τις εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους, ρητές, σιωπηρές ή έμμεσες – συνεπαγόμενες με οποιοδήποτε τρόπο, διατυπωμένες ή υποτιθέμενες,  συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, τών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ασφάλειας, ακρίβειας, απαραβίαστου συμβατότητας, αποτελεσματικότητας και μη παραβίασης οποιουδήποτε είδους δικαιωμάτων.

γ) Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι πληροφορίες τού περιεχομένου τού ιστοχώρου είναι επικαιροποιημένες – ενημερωμένες ή ότι θα επικαιροποιούνται – ενημερώνονται, σύμφωνα με την εκάστοτε τρέχουσα νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, δεν ευθυνόμαστε για τη μη επικαιροποίηση – ενημέρωση τών αναρτήσεων και πληροφοριών αυτού τού ιστοχώρου και για τη μη ενσωμάτωση τυχόν αλλαγών, που επέρχονται στις πληροφορίες αυτές. Τυχόν επικαιροποίηση – ενημέρωση και ενσωμάτωση οποιωνδήποτε αλλαγών τών πληροφοριών αυτών, ανήκουν στη διακριτική ευχέρεια τών συντακτών και τής Διαχείρισης τού ιστοχώρου και είναι δυνατόν να γίνονται χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προηγούμενη ειδοποίηση.

δ) Δεν εγγυόμαστε, ότι ο δικτυακός τόπος,  το περιεχόμενό του, οι σελίδες του και οι υπηρεσίες του, θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυόμαστε σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα τών περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Δεν εγγυόμαστε, ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

ε) Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία τού ιστοχώρου μας, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε, ότι οι λειτουργίες τού δικτυακού τόπου ή τών εξυπηρετητών/διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και άλλα παρόμοια επιζήμια στοιχεία – συστατικά, είτε πρόκειται για αυτό καθεαυτό τον δικό μας δικτυακό τόπο, είτε για κάποιο άλλο δικτυακό τόπο – ιστοχώρο ή server μέσω τών οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.

στ) Δεν ευθυνόμαστε καθ’ οιονδήποτε τρόπο και  υπό οιαδήποτε μορφή – είδος ευθύνης, για τυχόν ζημίες – βλάβες (οποιουδήποτε τύπου και όποιας αιτίας και αφορμής, για οποιονδήποτε λόγο, όπως και αν προκλήθηκαν), που προκύπτουν με οποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση αυτού τού δικτυακού τόπου.

Ήτοι δεν φέρουμε την παραμικρή ευθύνη – υποχρέωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο και  υπό οιαδήποτε μορφή – είδος ευθύνης, για αποκατάσταση οποιουδήποτε είδους και οιασδήποτε φύσεως ζημίας – βλάβης (θετικής ή αποθετικής), που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση, κλπ.), που τυχόν υποστούν οι επισκέπτες – χρήστες τού ιστοχώρου ή τρίτοι, από αιτία, που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση τού ιστοχώρου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών, που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα/υπηρεσίες/πληροφορίες, που διατίθενται μέσω αυτού.

ζ) Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αναρτήσεων, που έχουν ληφθεί – προέρχονται από τρίτους ή συντάχθηκαν βάσει πληροφοριών από τρίτους και οι οποίοι αναφέρονται ρητά ως «ΠΗΓΗ» τών εν λόγω αναρτήσεων ή τών πληροφοριών. Ήτοι δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ανακρίβειες ή αναληθείς πληροφορίες τών πηγών πληροφόρησης, οι οποίες (πηγές) αναφέρονται ρητά.

η) Δεν φέρουμε την παραμικρή ευθύνη για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, που μπορεί να προκύψουν εκ τού γεγονότος, ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως ασφαλείς (π.χ. ενδεχόμενο υποκλοπής, κλπ.).

θ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES, BLOGS, ΚΛΠ.)

Δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας τών προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα τών υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων, στα οποία παραπέμπει ο ιστοχώρος μας μέσω «δεσμών», hyperlinks ή banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση τών επισκεπτών – χρηστών τού δικτυακού τόπου και ως υπηρεσία πληροφόρησης και μόνο, ενώ οι δικτυακοί τόποι, στους οποίους παραπέμπουν, υπόκεινται στους αντίστοιχους, τών δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση τών συνδέσμων δεν αποτελεί και δεν συνιστά εκ μέρους μας ένδειξη σύστασης, έγκρισης, συμφωνίας ή αποδοχής τού περιεχομένου ή τών υπηρεσιών τών δικτυακών τόπων και τών σελίδων, στα οποία παραπέμπουμε ή συνδεόμαστε με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο. Συνεπώς, δεν φέρουμε την παραμικρή ευθύνη για τους δικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι (δεσμοί – links), που περιλαμβάνονται στον ιστοχώρο μας, και δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο τών τελευταίων με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε για το περιεχόμενο οποιασδήποτε αναφοράς ή σύνδεσης με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους.  Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτούς με δική του αποκλειστική ευθύνη. Αυτός έχει την αποκλειστική ευθύνη να αξιολογήσει το περιεχόμενο, την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα τών πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλους ιστοχώρους. Ο κίνδυνος βλάβης ή ζημίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον επισκέπτη – χρήστη. Δεν ευθυνόμαστε   για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί και οποιαδήποτε ζημία προκύψει κατά την επίσκεψη – χρήση τους, για το οποίο οι επισκέπτες – χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή τών υπηρεσιών τους.  Ο κάθε επισκέπτης – χρήστης τού παρόντος ιστοχώρου αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών μας από τη χρήση αυτών και των περιεχομένων τους και αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία από τη χρήση αυτή.

ι) Σκοπός τού ιστοχώρου είναι η καλόπιστη πληροφόρηση – ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων για νομικά και δικηγορικά θέματα και οι αναρτήσεις γίνονται γι’ αυτό ακριβώς το λόγο και για κανένα άλλο. Ήτοι οι αναρτήσεις γίνονται χωρίς να υπάρχει καμία πρόθεση να θίξουμε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα. Έργα – άρθρα τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στον ιστοχώρο μας, έχουν τεθεί καλόπιστα για λόγους πληροφόρησης – ενημέρωσης και με ρητή και ευδιάκριτη πάντα αναφορά, τόσο τού δημιουργού – συντάκτη τους, όσο και τής πηγής τους με ενεργό σύνδεσμο παραπομπής σε αυτή (όταν τα στοιχεία αυτά μάς είναι γνωστά). Ωστόσο σε  περίπτωση, που π.χ. εκ παραδρομής, ή λόγω κάποιας αβλεψίας, οποιοσδήποτε ενοχλείται ή θίγεται [σε οποιοδήποτε επίπεδο (προσωπικό, επαγγελματικό, κλπ.)] ή τυχόν πιστεύει ότι παραβιάζονται νόμοι (π.χ. για πνευματική ιδιοκτησία – πνευματικά δικαιώματα,  για προσωπικά δεδομένα, κλπ.) από κάποια ανάρτησή μας, πρέπει  να επικοινωνεί μαζί μας  [είτε απευθείας με τη φόρμα επικοινωνίας του ιστολογίου, είτε μέσω μηνύματος (με την υπόμνηση:   Για το ιστολόγιο “ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ”) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  enomenoi_adesmeutoi.dikigoroi@yahoo.gr] για την άμεση αποκατάσταση – επανόρθωση και για την άρση τής όποιας τυχόν προσβολής. Ήτοι θα γίνει εκ μέρους μας κάθε δυνατή προσπάθεια, όπου αποδεδειγμένα, υφίσταται, τυχόν προσβολή, προκειμένου αυτή να αρθεί, είτε με διόρθωση τού όποιου λάθους είτε ακόμα και με ολοκληρωτική διαγραφή – αφαίρεση τής πηγής τού προβλήματος (π.χ. της σχετικής ανάρτησης).       

6) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστοχώρος μας δεν συλλέγει με αυτοματοποιημένο τρόπο πληροφορίες, που ταυτοποιούν τους επισκέπτες/χρήστες προσωπικά, όπως επωνυμία, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομική διεύθυνση, όταν επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του. Τέτοιου είδους πληροφορίες συλλέγονται μόνο σε περίπτωση, που οι ίδιοι οι επισκέπτες/χρήστες τις παρέχουν οικειοθελώς, είτε επικοινωνώντας με τον ιστοχώρο μας (συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσωπικές πληροφορίες, που οι επισκέπτες/χρήστες τού ιστοχώρου παρέχουν οικειοθελώς, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους.

Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο ή την πολιτική δέσμευσης σεβασμού τών προσωπικών δεδομένων εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσμων προς τρίτους ιστοχώρους, τών οποίων οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αναγράφονται στον δικτυακό μας τόπο, καθώς επίσης και για τις πολιτικές και πρακτικές προστασίας τών προσωπικών δεομένων, που εκείνοι εφαρμόζουν.

7) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε μονομερώς ή να μεταβάλλουμε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες τού δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης και λειτουργίας αυτού, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με την απλή διατύπωσή τους μέσω τού ίδιου τού ιστοχώρου.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στον ιστοχώρο μας υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση των συντελεστών – συντακτών και διαχειριστών του, άνευ προειδοποιήσεως. Ήτοι αλλαγές στις πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν χώρα οποιαδήποτε στιγμή.

Η Διαχείριση δε τού ιστοχώρου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε αλλαγή, να τροποποιεί ή να μεταβάλλει  τους εφαρμοστέους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λειτουργίας τού δικτυακού τόπου, καθώς και το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών.

Κάθε χρήση τού ιστοχώρου μας, κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης, θα θεωρείται – τεκμαίρεται αυτομάτως και αμάχητα, ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη τών αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

8) ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία – σύμβαση μεταξύ αφενός τού ιστοχώρου μας, τών διαχειριστών – συντακτών και συντελεστών και συνεργατών του και αφετέρου τών επισκεπτών/χρηστών τού παρόντος δικτυακού τόπου (τού περιεχομένου, τών ιστοσελίδων και υπηρεσιών του) και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση τών όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί μέρος τής συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης και λειτουργίας.

Οι όροι χρήσης και λειτουργίας τού ιστοχώρου τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους.  

9) Η συμμετοχή – πρόσβαση, με οποιονδήποτε τρόπο, στον ιστοχώρο μας, συνεπάγεται αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω  όρων. Τα άτομα – επισκέπτες, που χρησιμοποιούν τον παρόντα ιστοχώρο (το περιεχόμενό του, τις σελίδες του και τις υπηρεσίες του, κλπ.), αυτομάτως τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν διαβάσει και έχουν αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παραπάνω όρους και αποποιήσεις ευθυνών και συναινούν – συγκατατίθενται σε ό,τι χρειάζεται συναίνεση – συγκατάθεση με βάση τα ανωτέρω. Σε περίπτωση μη συμφωνίας τού επισκέπτη προς τους όρους χρήσης τού ιστοχώρου, η χρήση του δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση δε παραβίασής τους, καθώς και παραβίασης διάταξης νόμου (π.χ. σε σχέση με πνευματική ιδιοκτησία, κλπ), οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ορθή λειτουργία τού ιστοχώρου (π.χ. διαγραφή σχολίων – κειμένων).

21 Νοεμβρίου 2013

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s