Ομιλία Υπουργού Δικαιοσύνης στην 29η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ 29η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κυρίες και Κύριοι, συνάδελφοι

Και θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιώ αυτή την προσφώνηση, γιατί μου είναι αδύνατο να σας δω διαφορετικά, ύστερα από 38 έτη συλλειτουργίας μαζί σας. Γιατί έτσι νιώθω.

Και είμαι σήμερα ιδιαίτερα χαρούμενος, που βρίσκομαι μαζί σας , με μία άλλη ιδιότητα, αυτή του εκπροσώπου της εκτελεστικής λειτουργίας, για να συμμετάσχω στο διάλογο που θα αναπτυχθεί.

Γιατί ο διάλογος αυτός, μεταξύ των τριών λειτουργιών της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο πάντα με σεβασμό επεδίωκα ως Γ.Γ. και Πρόεδρος της ΕΔΕ, επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων της χώρας και του λαού μας, με συνέπεια την αναζήτηση και θεσμοθέτηση των καλύτερων λύσεων, στα εκάστοτε αναφυόμενα προβλήματα στο χώρο της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

Τον διάλογο αυτό υπηρέτησα με συνέπεια, με τα γνωστά θετικά αποτελέσματα που είχε και αυτόν τον διάλογο θεωρώ αναγκαίο και επιβαλλόμενο να συνεχίσουμε στο πλαίσιο που το Σύνταγμα οριοθετεί, δηλαδή στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων, ισότιμων λειτουργιών του Κράτους.

Πολύ περισσότερο σήμερα, που ζούμε σε μία εποχή παγκοσμιοποίησης, που επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον και αλληλεπιδρά στο εσωτερικό κάθε εθνότητας και κάθε κοινωνίας ξεχωριστά.

Η επέκταση των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών, ο διευρυνόμενος αποκλεισμός πολλών κοινωνικών στρωμάτων, η ραγδαία ανάπτυξη διαπολιτισμικών επαφών και η ολοένα αυξανόμενη ροή πληροφοριών, ναι μεν βοήθησαν στο να αναπτυχθούν νέες δυναμικές στην οικονομία, τις επιστήμες και τις κοινωνικές σχέσεις, αλλά επέφεραν ριζικές ανακατατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ανακατατάξεις που όμως οι κοινωνίες δεν πρόλαβαν και δεν προλαβαίνουν να αφομοιώσουν και αυτό δημιουργεί μία αίσθηση ανασφάλειας.

Ζούμε σε μία εποχή έντασης και διεθνών μεταναστευτικών κινημάτων. Από τη μία πλευρά οι μετακινούμενοι πληθυσμοί δημιουργούν ευκαιρίες οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης στις χώρες υποδοχής, αλλά από την άλλη πυροδοτούν αμυντικές, ξενοφοβικές αντιδράσεις στην κοινωνία μας.

Ζούμε σε μία εποχή εμφάνισης νέων μορφών εγκληματικότητας.
Η εξάπλωση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και, γενικότερα, του διασυνοριακού εγκλήματος, διευρύνει τον αντίκτυπο της εγκληματικότητας στην καθημερινότητα του μέσου πολίτη, καλλιεργώντας, αναπόφευκτα, αισθήματα ανασφάλειας στον πολίτη και την κοινωνία.

Ζούμε, τέλος, σε μία εποχή ραγδαίας ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών. Μία εποχή, όπου η διεκδίκηση εννόμων κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων παίρνει συχνά μορφή συγκρουσιακή.

Και επί πλέον, εδώ στην χώρα μας ζούμε, σε μία ασφυκτική οικονομική συγκυρία, την οποία προκάλεσε η χρηματοοικονομική κρίση, η οποία ναι μεν είναι διεθνής, πλην όμως, ιδιαιτέρως, προσέβαλε την ελληνική οικονομία με όλες τις συνέπειες, οι οποίες επιβάρυναν, υπέρμετρα, τον ελληνικό λαό. Το τονίζω αυτό, διότι, κυρίως, η έλλειψη εποπτείας στο Χρηματοοικονομικό σύστημα είχε τραγικές συνέπειες για την εθνική οικονομία.

Μέσα σε αυτό το διεθνές και εθνικό πλαίσιο, για κάθε Έλληνα πολίτη είναι ζωτικής σημασίας, σήμερα περισσότερο από ποτέ, η απρόσκοπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Η προάσπιση της Ισονομίας, της Ισοπολιτείας και της Ασφάλειας είναι τεράστια, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση και ταυτόχρονα μία μεγάλη ευθύνη. Πρωτίστως όλων των εκπροσώπων των πολιτών, όλων των εκπροσώπων των πολιτών, όλων των εκπροσώπων του Πολιτικού κόσμου αλλά και της Δικαιοσύνης.

Αγαπητοί φίλοι,

Οι προτεραιότητες της στρατηγικής και πολιτικής του Υπουργείου Δικ/νης είναι οι εξής:
Πρώτη, αφορά στα θεσμικά ζητήματα. Αυτά, εστιάζονται κυρίως στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Αφορούν επίσης και σε ζητήματα που έχουν σχέση με τη βελτίωση των όρων λειτουργίας των δικαστών, των δικηγόρων, των υπαλλήλων και γενικότερα του χώρου της Δικαιοσύνης.
Βασική μας επιδίωξη, αλλά και χρέος μας, είναι να εργαστούμε εντατικά και αποτελεσματικά, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απονομής της Δικαιοσύνης.        Πρόκειται για μία προσπάθεια που αποτελεί στόχο ιδιαίτερης σημασίας. Γιατί το Συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη για παροχή έννομης προστασίας περιορίζεται και αμφισβητείται, όταν υπάρχει βραδύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης.
Στις περιπτώσεις αυτές ο πολίτης εισπράττει ουσιαστικά την αρνησιδικία των δικαστηρίων.
Εισπράττει επίσης και την αδυναμία τους να αποφανθούν αποτελεσματικά επί της διαφοράς.
Οι προσπάθειες μας αυτές για την επίτευξη του μεγάλου αυτού στόχου θα εστιασθούν και στους τρεις δικαιοδοτικούς κλάδους.

Ειδικότερα, στην Ποινική Δικαιοσύνη

1)    Εξορθολογίστηκε ο νόμος « περί εξαρτησιογόνων ουσιών-ναρκωτικών» και έτυχε ευρύτατης κοινωνικής αποδοχής και μεγάλης συναίνεσης στη Βουλή.

2)    Καθιερώθηκε η αποκλειστική απασχόληση των Προεδρευόντων   στα μεγάλα Ποινικά Εφετεία (Ν.4139/2013)

3)    Καταργήθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία οι αναβολές των ποινικών υποθέσεων προσδιορίζονταν υποχρεωτικά σε δικασίμους με τους ίδιους Προεδρεύοντες, λόγω των τεράστιων προβλημάτων και ταλαιπωριών που δημιουργούσε σε δικαστές, εισαγγελείς  και διαδίκους.

4)    Καταργήθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν αποτελούσαν ποινικό αδίκημα οι παροχές σε δημόσιους λειτουργούς για λόγους ευγνωμοσύνης, η οποία εκτός του ότι δημιουργούσε ερμηνευτικά ζητήματα, προκαλούσε και εύλογους συνειρμούς.

5)    Καταθέσαμε προς ψήφιση στη Βουλή Ν/Σ, που προβλέπει την  εύλογη αποζημίωση των διαδίκων λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης απονομής της Δικαιοσύνης.

6)    Μελετάμε την κατάργηση της ρύθμισης που εισήχθη με το άρθρο 75 του Ν.4139/2011, σύμφωνα με την οποία στις διατάξεις του Ν.4022/2011 «εκδίκαση εγκλημάτων διαφθοράς πολιτικών προσώπων κλπ.», περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263α   του ΠΚ, λόγω του ότι δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην Ανάκριση αλλά και στα υπόλοιπα στάδια της Ποινικής διαδικασίας

7)    Μελετάμε την καθιέρωση ειδικών Ποινικών Τμημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη(πρόταση Προέδρου και Εισαγγελέα του ΑΠ) για την ταχύτερη εκδίκαση των Ποινικών Υποθέσεων. Προς τούτο αυξήσαμε τις θέσεις Εφετών και Αντιεισαγγελέων Εφετών κατά 48, ενώ επίκειται και η ενίσχυση της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ύστερα από ανακατανομή των θέσεων

Στον Οργανισμό Δικαστηρίων

Με σχέδιο νόμου που θα καταθέσουμε , ύστερα και από ανταλλαγή απόψεων με τις ηγεσίες των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Ενώσεων, θα επιδιώξουμε την ενίσχυση των Ολομελειών των Δικαστηρίων και την κατάργηση διατάξεων που ενδεχομένως υποβάθμιζαν τη συνταγματική θέση των Δικαστικών Λειτουργών.

Το 9μηνο ανατροφής τέκνου, όπως ισχύει σε όλο το δημόσιο τομέα, καθιερώνεται και στις μητέρες δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, ύστερα από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ.

Σωφρονιστικό σύστημα

Προτεραιότητά μας είναι και η κοινωνική πλευρά της Δικαιοσύνης. Και η πλευρά αυτή αφορά, κυρίως, το σωφρονιστικό μας σύστημα. Αφορά όμως και σε όλους εκείνους τους πολίτες, που βρίσκονται σε μία μειονεκτική θέση: Τις γυναίκες, τους νέους, τα παιδιά, τις μονογονεικές οικογένειες, τους μετανάστες και άλλους που χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης.

Προωθούμε μέτρα επιείκειας και αποσυμφόρησης των φυλακών με στόχο να τερματισθεί η σημερινή συσσώρευση κρατουμένων στα κελιά και να ανατρέψουμε τις σημερινές απαράδεκτες συνθήκες, κάτω από τις οποίες διαβιώνουν οι φυλακισμένοι, χωρίς όμως να παραιτούμεθα και χωρίς να επιτρέψουμε τη δημόσια εντύπωση ότι χαλαρώσαμε την προσπάθεια της αντεγκληματικής πολιτικής.

Έτσι:

1)    Με σκοπό την αποσυμφόρηση των φυλακών αλλά και την ελάφρυνση των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, με σχετική νομοθετική ρύθμιση, έπαυσε η ποινική δίωξη και παρεγράφησαν υπό όρους αδικήματα μικρής κοινωνικής απαξίας.

2)    Καθιερώσαμε την ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων, με σκοπό την αποσυμφόρηση των φυλακών και την εντεύθεν, βελτίωση των συνθηκών κράτησης των υπολοίπων κρατουμένων, αλλά και την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομένων.

3)    Θεσπίσαμε νέο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων αυτής. Ενώ μέχρι τέλους του έτους θα καταθέσουμε προς ψήφιση συναφούς περιεχομένου Ν/Σ που θα αφορά ειδικότερα την παιδική πορνογραφία και τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, εγκλήματα τα οποία ιδιαίτερα είναι διαδεδομένα λόγω της τέλεσης τους μέσω του διαδικτύου.

4)    Κυρώσαμε το πρόσθετο πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα  βασανιστήρια

5)    Ρατσισμός-Ξενοφοβία. Ν. 927/1979(Ευρωπαίοι «φίλοι» μας)-Γενοκτονίες-Εγκλήματα Πολέμου-Εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας-Εγκλήματα Ναζισμού(στη Βουλή υπό ψήφιση). Βούληση της Πολιτείας, του Υπουργείου, του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης είναι η προστασία με κάθε τρόπο των ευπαθών ομάδων

Παράλληλα, ο νέος σωφρονιστικός Κώδικας, σοβαρή εργασία όλων των πτερύγων της Βουλής, είναι έτοιμος και σύντομα θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Κυρίες και Κύριοι Εισαγγελείς,

Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε κατά την ενάσκηση των καθηκόντων σας και μοιράζομαι μαζί σας, τις αγωνίες σας και σέβομαι τον αγώνα και τον μόχθο σας για την εκπλήρωση του δύσκολου και κοπιαστικού, όσο βέβαια, και υψηλού έργου σας.
Θεωρώ υποχρέωσή μου, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για τον ζήλο, την εργατικότητα και το αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύετε.
Να σας υπενθυμίσω ότι η Κοινωνία ζητά από εσάς, με όλο και πιο επίμονο τρόπο, όχι μόνο πιο γρήγορη και αποτελεσματική Δικαιοσύνη, αλλά και προστασία.
Προστασία των θεσμών. Προστασία των δικαίων των πολιτών.
Και μη ξεχνάτε ότι ο λαός μας απαιτεί ταχεία εκκαθάριση όλων των υποθέσεων δημοσίου ενδιαφέροντος, χωρίς διακρίσεις, όπως είναι αυτές που συνδέονται με το «εθνικό μας έγκλημα», που είναι η φοροδιαφυγή και η φοροκλοπή. Για το λόγο αυτό έχετε χρέος να εργαστείτε περισσότερο, με το αίσθημα ευθύνης που σας διακρίνει, για να ανατραπεί η αίσθηση ατιμωρησίας που επικρατεί στο λαό μας για τους όποιους «υψηλά ιστάμενους». Δεν θα κλείσουμε τις υποθέσεις με αμπάρωμα ή ταφόπλακα, αλλά με δικαστικό έλεγχο και δίκαιη δίκη.

Αγαπητοί μου φίλοι,
Η κοινωνία ζητά από εσάς πολλά. Ο λαός σας συμπαρίσταται. Η Πολιτεία σας εμπιστεύεται.
Δεν είναι πάντα όμως(Η πολιτεία) συνεπής στις υποχρεώσεις της, τις συνταγματικές υποχρεώσεις της απέναντι στους δικαστικούς λειτουργούς της.
Και αναφέρομαι στο θέμα των αποδοχών. Παραγνωρίζει ότι η μισθολογική και η συνταξιοδοτική αντιμετώπιση των δικαστικών λειτουργών δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά αποκλειστικά θεσμικό.
Πριν τέσσερα χρόνια από τη θέση του Προέδρου της ΕΔΕ αγωνιστήκαμε μαζί για αξιοπρεπείς αποδοχές και τα καταφέραμε.
Οι δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας προκάλεσαν μείωση των αποδοχών όλων των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όμως οι μειώσεις στους δικαστικούς λειτουργούς ξεπέρασαν το 40% και μερικές περιπτώσεις το 48%. Θέλω να γνωρίζετε ότι μια από τις πρώτες προτεραιότητές μου είναι η αποκατάσταση αυτής της αδικίας και ελπίζω ότι σύντομα θα τα καταφέρω.
Τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, είναι γνώστες αυτής της μεγάλης μείωσης και μου ζήτησαν να σας διαβεβαιώσω ότι σύντομα θα αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Εγώ πάντως δεν το βάζω κάτω και ξέρετε γιατί, γιατί δεν αποτελεί αυτό χαριστική ενέργεια αλλά υποχρέωση της Πολιτείας. Ζητώ την υπομονή σας για λίγο.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σταθώ στο βασικό θέμα της επικαιρότητας, που απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία.
Η Δικαιοσύνη κλήθηκε να διαχειρισθεί το θέμα της «Χρυσής Αυγής». Να προστατεύσει τη Δημοκρατία από τις ακρότητες και πρέπει να το κάνει αυτό μέσα στα όρια που το Σύνταγμα και οι Νόμοι του Κράτους ορίζουν.
Πρέπει να αντιμετωπίσει τους αμφισβητίες του Δημοκρατικού Ιδεώδους όχι με τα όπλα τους, αλλά με τη δημοκρατική νομιμότητα.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη επιτελεί το έργο της με υπευθυνότητα και σθένος. Ένα έργο που ξεκινά με την έρευνα και τη μελέτη και τελειώνει με την απόφαση. Την απόφαση, τη νηφάλια, την αμετάκλητη.
Και για να απαντήσω στους μη νομικούς επικριτές μου γιατί δεν παρενέβην, σε τι άλλωστε ; τους λέω: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει από τους Δικαστικούς Λειτουργούς ταχύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης, μπορεί, ίσως, καμιά φορά να συστήσει ψυχραιμία και νηφαλιότητα, αλλά δεν δίνει εντολές, ούτε οι Δικαστικοί Λειτουργοί δέχονται εντολές.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει και σ’ αυτή την πρόκληση του κοινωνικού φαινομένου του ρατσισμού και του νεοναζισμού. Το κάνει αποτελεσματικά, γιατί είναι ανεξάρτητη. Τόσο ανεξάρτητη, που άλλες έννομες τάξεις θα ζήλευαν.
Και αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και ταυτόχρονα εγγύηση ότι η Δημοκρατία μας είναι ισχυρή. Λειτουργεί και αντιμετωπίζει όποιον επιχειρεί να την υπονομεύσει.

                                                             Ευχαριστώ για την προσοχή σας

ΠΗΓΗ – http://www.ministryofjustice.gr

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Ομιλία Υπουργού Δικαιοσύνης στην 29η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s