Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Διαβούλευση

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο  Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, παρουσίασε την – Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 Η εκπόνηση του Σχεδίου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Γ. Σούρλα και τη συνδρομή των συναρμοδίων Υπουργείων και φορέων.

Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  κ. Χαράλαμπος  Αθανασίου,  αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,  τα οποία αποτελούν  τον ακρογωνιαίο λίθο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο, όπως δηλώνει η πρώτη πρόταση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

O Υπουργός χαρακτήρισε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ως έναν  «οδικό χάρτη», με τον οποίο δίνεται έμφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και παρέχεται  ένα σαφές, συνεκτικό και συστηματικό πλαίσιο δράσης για την βελτίωσή της υφιστάμενης κατάστασης στη χώρα μας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όχι μόνο από τον τίτλο αλλά και ουσιαστικά, προωθεί και εφαρμόζει πολιτικές προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα ευθύνης του. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στο διεθνές δίκαιο, συμμετέχει στις διαδικασίες και λαμβάνει υπόψη του τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα και προσπαθεί να εφαρμόζει τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών.

Προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την εναρμόνιση του δικαίου μας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως είναι ενδεικτικά  η κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου κατά των βασανιστηρίων (OPCAT), ο αντιρατσιστικός νόμος ο οποίος βελτιώνει και τροποποιεί την υφιστάμενη  αντιρατσιστική νομοθεσία, το ν. 927/1979, ο  οποίος είναι από τις παλαιότερες αντιρατσιστικές νομοθεσίες της Ευρώπης, με την ενσωμάτωση της Απόφασης Πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ της ΕΕστο εθνικό δίκαιο,  με  την ενίσχυση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, κλπ.

Ο Υπουργός  αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην εφαρμογή του δικαιώματος της δικαστικής προστασίας και της «δίκαιης δίκης», και ότι γίνεται προσπάθεια για την διευκόλυνση και την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης. Προς το σκοπό αυτό, τέθηκαν πρόσφατα σε ισχύ:
-Ο νόμος 4055/2012 για τη δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής, λαμβάνοντας ρητά υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
-Ο νόμος 3994/2011 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης».
-Αξιοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και η δικαστική μεσολάβηση, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στη σταδιακή αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων.
-Παράλληλα, με το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη και τη Διοικητική Αναβάθμιση σχεδιάσθηκαν και ήδη υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες στην πλήρη ανάπτυξή τους αναμένεται να συμβάλουν στη σύντμηση του
χρόνου απονομής δικαιοσύνης και των τριών δικαιοδοσιών (πολιτική, ποινική, διοικητική και της ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου δικαστικής διαδικασίας).

Επίσης υπογράμμισε  τη  σημασία της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των δικαστών και των εισαγγελέων, ώστε να αναπτύξουν αντανακλαστικά διερεύνησης του ρατσιστικού κινήτρου, με την εισαγωγή ειδικών θεματικών στο πρόγραμμα σπουδών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την αντιμετώπιση του ρατσιστικού εγκλήματος.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε, ο Γεν. Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Γ. Σούρλας, ο οποίος  τόνισε μεταξύ άλλων:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  βρίσκει φέτος την ουσιαστική της έκφραση στη χώρα μας, με την εκπόνηση και δημοσιοποίηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια που έγινε μέχρι σήμερα, το πρώτο πρόγραμμα με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα για την προστασία των Θεμελιωδών Ελευθεριών στην Ελλάδα.
Καθορίζεται ένα δεσμευτικό πλαίσιο προτεραιοτήτων και δράσεων. Προτεραιότητα είναι το δικαίωμα στη ζωή, η επιβίωση προϋπόθεση της οποίας είναι η διατροφή και η στέγη.  Ήδη προ ημερών στη σύσκεψη που έγινε υπό τον Αρχιεπίσκοπο με συμμετοχή Υπουργών, Δημάρχων και υπηρεσιακών παραγόντων, υιοθετήθηκε η πρόταση της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων : «Κανένας Άστεγος Κανένας Πεινασμένος».

Προτεραιότητα είναι η διασφάλιση του κύρους της χώρας μας που διακρίνεται για την κοινωνική ευαισθησία, την πίστη στην ιδέα και την αξία του ανθρώπου και αυτές τις αρετές είμαστε διατεθειμένοι να τις διατηρήσουμε αντί πάσης θυσίας.

Η βαριά αυτή κληρονομιά, η μεγάλη παρακαταθήκη, δεξαμενή ελευθερίας  και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μας υπαγορεύουν και σήμερα όχι μόνο να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους διεθνείς οργανισμούς αλλά να διαδραματίσουμε και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ματαιοπονούν όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να αναβιώσουν  ένα παγανιστικό  πρωτογονισμό με θηριώδεις διαστάσεις  και απάνθρωπες επιπτώσεις και πως μπορούν να εμπορεύονται τον πατριωτισμό και το θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων ανάγοντας σε ιδεολογία τον ρατσισμό.

Ο ρατσισμός  βασικό συστατικό στοιχείο του φασισμού, δεν είναι μόνο στίγμα για την εποχή μας. Είναι λεηλασία της ανθρώπινης ψυχής».

Τέλος η πολιτική ηγεσία ευχαρίστησε  τους εκπροσώπους Υπουργείων και φορέων, οι οποίοι συμμετείχαν  στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου  Δράσης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

* Το Σχέδιο έχει αναρτηθεί για διαβούλευση στην ιστοσελίδα www.opengov.gr/ministryofjustice.

ΠΗΓΗ – http://www.ministryofjustice.gr

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Διαβούλευση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s