ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΓΕΛΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΛΠ (ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ)

Α/ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΓΕΛΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΛΠ (ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ)

Όπως είναι γνωστό σε όλους η διαδικασία της ανακεφαλαίωσης των τραπεζών έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Το τραπεζικό σύστημα φαίνεται ότι διασώθηκε.

Διασώθηκε επειδή το Δημόσιο, δηλαδή όλοι εμείς οι Έλληνες πολίτες συνεισφέραμε δεκάδες δις ευρώ για τη διάσωσή του.

Κατόπιν αυτών υπάρχει ένα εύλογος προβληματισμός κατά πόσο είναι δυνατό αλλά και ηθικό από ένα σημείο και μετά, να διατηρήσουν οι Τράπεζες τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα.

Ένα είναι βέβαιο: Ότι εφεξής οι Τράπεζες δε μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα.

Α. Τις τελευταίες ημέρες στο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας έχουν έρθει αρκετοί συμπολίτες μας, οφειλέτες πιστωτικών ιδρυμάτων, διαμαρτυρόμενοι ότι πολλές τράπεζες αρνούνται  ή δείχνουν απροθυμία να παραλάβουν υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες αναγράφουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας τους.

Οι τράπεζες πρέπει άμεσα να αλλάξουν την τακτική τους αυτή, να δέχονται χωρίς χρονοτριβή τις  σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις και μάλιστα να συνδράμουν τους πολίτες στη συμπλήρωση αυτών, δεδομένου ότι μετά την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε σε αυτές με χρήματα ουσιαστικά του Ελληνικού Λαού, θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτές σώθηκαν με τα χρήματα αυτά εις βάρος προφανώς των συμπολιτών μας, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν έχουν βοηθηθεί από τα μνημόνια….

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας ενημερώνει για άλλη μια φορά ότι προκειμένου να προστατεύσουν οι καταναλωτές την κύρια κατοικία τους θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στις τράπεζες έως τις 31 Ιανουαρίου 2014.

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί στην κύρια κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Καταρχήν, η αναστολή των πλειστηριασμών για την κύρια κατοικία δεν προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα, τα οποία μπορούν να εκπλειστηριαστούν.

Ο Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) είναι σε ισχύ.

Στη ρύθμιση υπάγονται μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, αγρότες.

Η αναστολή πλειστηριασμών αφορά οφειλές προς τράπεζες (στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.), προς ιδιώτες και εταιρείες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Ωστόσο, δεν αφορά χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση σε κάθε δανειστή του, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000€ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Η αναστολή του πλειστηριασμού για την κύρια κατοικία ισχύει για έναν χρόνο
δηλαδή από 1/1/2014 έως 31/12/2014 εφόσον πληρούνται από τον οφειλέτη συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας θα προσπαθήσει να είναι αρωγός στους δανειολήπτες συμπολίτες μας, που είναι οφειλέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων και για το λόγο αυτό θα υπάρχουν από σήμερα στη γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας τόσο σχετικό ενημερωτικό έντυπο καθώς και υπόδειγμα της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης.

Β. Επίσης οφείλω να αναφερθώ στο ότι δεχόμεθα συχνά διαμαρτυρίες από συμπολίτες μας για κατασχέσεις ή συμψηφισμούς καταθετικών λογαριασμών τους για χρέη τους προς τις τράπεζες και γι’ αυτό το λόγο ενημερώνουμε για άλλη μια φορά τους καταθέτες να προβούν άμεσα σε σχετική δήλωση προς εκείνη τη τράπεζα που τηρούν λογαριασμό, για τον οποίο επιθυμούν να ισχύει το ακατάσχετο των 1.500,00 ευρώ για ατομικό λογαριασμό ή των 2.000,00 για κοινό τους λογαριασμό, προκειμένου να προστατευθούν. 

Β/ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Από 01/01/2014 και μέχρι 31/12/2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί στην κύρια κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις.

Στη προστασία πλέον του νόμου περί προστασίας πρώτης κατοικίας εμπίπτουν οι οφειλέτες που πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδημα, όπως διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ, β) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2013, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω ή για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋποθέσεων προσαυξάνονται κατά 10%.

 Η αναστολή των πλειστηριασμών για την κύρια κατοικία ΔΕΝ προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα και επομένως μπορούν να εκπλειστηριαστούν!

Ο Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), ισχύει κανονικά!

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για να προστατεύσετε την κύρια κατοικία σας θα πρέπει να καταθέσετε Υπεύθυνη Δήλωση στις τράπεζες έως τις 31 Ιανουαρίου 2014.

Διευκρινιστικά θέματα:

1. Ποιοι υπάγονται στην προστατευτική ρύθμιση;

– Μισθωτοί

– Συνταξιούχοι

– Άνεργοι

– Ελεύθεροι επαγγελματίες

– Έμποροι

– Αγρότες

2. Ποιες οφειλές αφορά  η αναστολή πλειστηριασμών;

– οφειλές προς τράπεζες (στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.)

– οφειλές προς ιδιώτες και εταιρείες νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εφόσον δεν  πρόκειται τις παρακάτω εξαιρέσεις

– ΔΕΝ αφορά χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Η απαγόρευση αυτή δεν καταλαμβάνει τις οφειλές που πρόεκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Μέχρι πότε ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση για να ενταχθεί στο σχετικό νόμο;

Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση σε ΚΑΘΕ δανειστή του, μέχρι 31/01/2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.

Προσοχή! Αν δεν κατατεθεί στις ως άνω προθεσμίες δεν ισχύει η αναστολή του πλειστηριασμού για τον οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή

 4. Τι πρέπει να περιλαμβάνει η υπεύθυνη δήλωση;

Στην Υπεύθυνη  Δήλωση περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000€ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

 5. Για πόσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή πλειστηριασμού;

Η αναστολή του πλειστηριασμού για την κύρια κατοικία ισχύει για ένα (1) έτος

δηλαδή από 1/1/2014 έως 31/12/2014 εφόσον πληρούνται από τον οφειλέτη ΟΛΕΣ οι παρακάτω προϋποθέσεις:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άτομο ή

Οικογένεια

(έως 2 τέκνα)

i) Οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με 3+ τέκνα

ii) Άτομα με αναπηρία άνω 67%

iii) Άτομα που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία άνω του 67%

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ(χωρίς τις κρατήσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) < 35.000€ < 38.500€
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗΠΡΟΣΟΧΗ!!!!Κύρια κατοικία θεωρείται αυτή που έχει δηλωθεί Ε1. < 200.000€ < 200.000€
ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ < 270.000€ < 297.000€
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (την 20η Νοεμβρίου 2013) Το ποσό αυτό συνυπολογίζεται στο παραπάνω ποσό των 270.000€. < 15.000€ < 16.500€
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΗΣ  Ετήσια δόση: 10% του ετήσιου εισοδήματος μέχρι 15.000€+ 20% του υπερβάλλοντος εισοδήματος πάνω από τις 15.000 €Μηνιαία δόση= ετήσια δόση /12* Έμποροι & Ελ. Επαγγ.: τουλάχιστον το 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης

** Άνεργοι & χαμηλόμισθοι (μέχρι του ποσού του επιδόματος Ανεργίας):

Μηδενικές καταβολές

6. Πως καταβάλλονται οι δόσεις στις τράπεζες;

Εάν ο οφειλέτης οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες η μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.

 7. Εάν δεν καταβάλει τις δόσεις  τι συνέπειες έχει;

Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τις δόσεις  για τρεις (3) μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας.

 8. Τι γίνεται αν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι από ένας;

Θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνες δηλώσεις όλοι οι οφειλέτες.

 9. Τι ισχύει για τον εγγυητή;

Εφόσον  ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στο νόμο για την απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας  και εφόσον  η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.

 Προσοχή!

Οι δανειστές κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού  μπορούν  να ζητήσουν από τον οφειλέτη να τους προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά. Ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από το αίτημα του δανειστή, ειδάλλως αίρεται η προστασία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή.

 Τα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν είναι:

– αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα (μετά το 2007) ή φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα (πριν το 2007),

– βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής,

– δηλώσεις Ε1 και Ε9,

– αποδεικτικό για το ύψος των καταθέσεων την 20/11/13,

– βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ,

– πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης,

– γνωμάτευση αναπηρίας

                                                                   Καλαμάτα 17 Ιανουαρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

 Κωνσταντίνος Αλεξ. Μαργέλης

 


Μια σκέψη σχετικά μέ το “ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΓΕΛΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΛΠ (ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s