Δίκτυο Δικαιοσύνης & Διαφάνειας (Δίκτυο Δέλτα) – Αρχές και Στόχοι

ΠΗΓΗ – http://diktiodelta.org

diktiodelta7_me_delta_FB3_copyright1

Χωρίς αμφιβολία, βιώνουμε μία ιστορική και κρίσιμη για την επιβίωση τής πατρίδας μας και τού λαού μας καμπή. Επί της ουσίας βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική καταστροφή. Τα αίτια, που μας οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού είναι πολλά και πρέπει να αναζητηθούν κυρίως εντός των τειχών και όχι σε εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι, ναι μεν υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, αλλά καθίστανται επικίνδυνοι, μόνο όταν υφίσταται εσωτερική υπονόμευση και σύμπραξη.

Η αναξιοκρατία και η κομματικοποίηση των πάντων, η αδιαφάνεια, η διαφθορά και η διαπλοκή, η μη ορθή απονομή Δικαιοσύνης και η εν γένει ατιμωρησία, η κοινωνική αδικία, η παραπληροφόρηση, η συστηματική υποβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας, αλλά και η συστηματική παραβίαση του Συντάγματος, έως την ουσιαστική κατάργησή του, αποτελούν τις βασικότερες αιτίες της σημερινής τραγικής κατάστασης της χώρας και του λαού μας. Αυτές ακριβώς τις νοσηρές καταστάσεις αξιοποίησαν και αξιοποιούν οι εξωτερικοί παράγοντες, προκειμένου να προωθήσουν τα ανομολόγητα ή ακόμη και ομολογημένα συμφέροντά τους, πάντοτε σε συνεργασία με τους προθύμους εντός των τειχών.

Σε κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι, εάν λειτουργούσε σωστά ο θεσμός τής Δικαιοσύνης και υπήρχε διαφάνεια, θα είχε αποτραπεί ο σημερινός κατήφορος. Η ατιμωρησία επέτεινε την κοινωνική αδικία, αλλά και τη διαφθορά, η οποία παγιώθηκε. Η μη ορθή απονομή Δικαιοσύνης επέτρεψε και επιτρέπει ακόμη τη διατήρηση άκρως αντισυνταγματικών νόμων, οι οποίοι παραβιάζουν τα στοιχειώδη δικαιώματα των πολιτών, καταστρέφουν σταδιακά τη χώρα και αλλοιώνουν τη φύση του πολιτεύματος. Τροφός της διαφθοράς, της διαπλοκής και της κακοδιοίκησης είναι και η αδιαφάνεια. Οι ουσιαστικές πληροφορίες και ειδήσεις δεν φθάνουν στους πολίτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν τα δικαιώματά τους, ώστε να τα ασκήσουν και να τα διεκδικήσουν. Σε πολλές δε περιπτώσεις η παραπληροφόρηση κυριαρχεί. Ο ανενημέρωτος πολίτης, που δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του, μετατρέπεται σε διαχειρίσιμο και ανενεργό πολίτη από την εκάστοτε εξουσία.

Όλες οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, ιδίως των τελευταίων δύο δεκαετιών, απέφυγαν να καταπολεμήσουν, εάν δεν εξέθρεψαν, την αδιαφάνεια, τη διαφθορά και τη διαπλοκή (οι όποιες τυχόν ελάχιστες εξαιρέσεις απλώς επιβεβαιώνουν τον κανόνα). Αντιθέτως, με συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, στο σύνολό τους αντισυνταγματικές, ευνόησαν επί της ουσίας, εάν δεν θεσμοθέτησαν, την αδιαφάνεια, τη διαπλοκή, τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση. Φθάσαμε στο σημείο ο νομοταγής πολίτης να θεωρείται ανόητος και αυτός που παρανομεί να θεωρείται έξυπνος. Με αυτά τα δεδομένα η κοινωνία αποσυντίθεται, παράλληλα με τις κρατικές δομές και λειτουργίες, μέχρι την τελική και αναπότρεπτη καταστροφή.

Για να αποτραπεί η ολοκληρωτική καταστροφή και να διασωθεί η χώρα μας πρέπει να καταπολεμηθούν άμεσα τα αίτια, που προκαλούν το πρόβλημα. Αυτό προϋποθέτει τη συστράτευση όλων των υγιών δυνάμεων του ελληνισμού, εντός και εκτός των συνόρων, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση των φιλελλήνων και των ομοιοπαθούντων, ως προς τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, λαών (συγκρότηση εθνικού, κοινωνικού και διεθνούς μετώπου), αλλά και την υλοποίηση, το συντομότερο δυνατό, συγκεκριμένων ενεργειών ανάταξης της χώρας και της κοινωνίας μας. Πλην όμως, τίθεται ευλόγως το ζήτημα ως προς το ποιες είναι αυτές οι ενέργειες, αλλά και εάν το υπάρχον πολιτικό προσωπικό, έχει τη γνώση, την ικανότητα, αλλά και, κυρίως, τη βούληση, να τις υλοποιήσει. Σημαντικό, επίσης, ζητούμενο είναι να πεισθούν οι ήδη απογοητευμένοι και δικαιολογημένα δύσπιστοι πολίτες για την ορθότητα αυτών των ενεργειών, μέσω μίας έγκυρης – τεκμηριωμένης ενημέρωσης, σε πείσμα της συστηματικής παραπληροφόρησης, στην οποία υποβάλλονται καθημερινώς.

Για όλους τους παραπάνω λόγους δημιουργήθηκε το «Δίκτυο Δικαιοσύνης και Διαφάνειας» («Δίκτυο Δέλτα»), το οποίο απευθύνεται στους απανταχού Έλληνες και φιλέλληνες, αλλά και σε οργανώσεις, οι οποίες έχουν εμπράκτως επιδείξει εθνικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό έργο. Βασικοί στόχοι του Δικτύου είναι οι ακόλουθοι:

1) Η αντικειμενική και πλήρης ενημέρωση των πολιτών, με την παροχή εκείνης ακριβώς της πληροφορίας, η οποία αποκρύπτεται από τους πολίτες και είναι κρίσιμη για την εκ μέρους τους ορθή εκτίμηση της πραγματικότητας και την ορθή λήψη αποφάσεων.

2) Η επεξεργασία και διατύπωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης – ενεργειών, το οποίο θα προτείνει προς υιοθέτηση και υλοποίηση και το οποίο θα αποσκοπεί στη διάσωση της χώρας και της κοινωνίας, δηλαδή στην έξοδο από την πολύπλευρη κρίση, που αντιμετωπίζουμε.

3) Η καταπολέμηση της αναξιοκρατίας, της κομματικοποίησης, της αδιαφάνειας, της διαφθοράς, της διαπλοκής και της ατιμωρησίας.

4) Η υπεράσπιση της συνταγματικής νομιμότητας.

5) Η κοινωνική δικαιοσύνη και η ορθή απονομή Δικαιοσύνης.

6) Η αφύπνιση συνειδήσεων, η καταπολέμηση διχαστικών αντιλήψεων και πρακτικών και η άρση ιδεολογικών αγκυλώσεων και προκαταλήψεων.

7) Η δημιουργική ενεργοποίηση τών πολιτών προς την κατεύθυνση τής γνήσια συμμετοχικής δημοκρατίας και τής αυτοδύναμης ανάπτυξης τής χώρας μας, βασιζόμενοι, αποκλειστικώς, στις παραγωγικές δυνάμεις τού τόπου.

8) Η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας.

9) Η δημιουργία εθνικού, κοινωνικού και διεθνούς μετώπου, όπως εμείς το αντιλαμβανόμασθε, προκειμένου να διευκολυνθούν και να επιτευχθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι.

Απώτερος στόχος του Δικτύου είναι να συμβάλλει στην αναγέννηση της χώρας σε καθεστώς δημοκρατίας, αξιοκρατίας και ευημερίας τού λαού μας. Αποτελεί αδήριτη ανάγκη να αφυπνισθούν συνειδήσεις και να μεταβληθούν νοοτροπίες, ώστε η απογοήτευση, η μοιρολατρία, ο ατομικισμός και ο κομματικός, αλλά και ιδεολογικός, φανατισμός να δώσουν τη θέση τους στη δημιουργική συμμετοχή και στη δημιουργική αναζήτηση διεξόδων σε όλα τα προβλήματα. Ο φυσικός πλούτος τής χώρας, οι αστείρευτες δυνάμεις τού ελληνικού λαού, η εργατικότητα και η εφευρετικότητά του, αλλά και η μακραίωνη ιστορία του, αποτελούν τις καλύτερες εγγυήσεις για τη διάσωση και την αυτοδύναμη ανάπτυξη τής χώρας μας, αλλά και την ευημερία τού λαού μας.

Σεπτέμβριος 2015

«ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ»

ΠΗΓΗ – http://diktiodelta.org

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s